Služby

Okrem výroby, predaja a distribúcie nástrojov, dielov a prídavných zariadení na dosiahnutie ideálneho výkonu pri práci v rôznych podmienkach využívame svoje skúsenosti so stavebnou technikou aj k poskytovaniu opráv existujúceho vybavenia. Okrem opráv sa venujeme tiež servisným zásahom s cieľom plne využívať vybavenie a predĺžiť jeho životnosť. Zásahy uskutočňujeme buď vo vlastných priestoroch, alebo vyšleme mobilný tím s potrebným vybavením za Vami, pokiaľ to situácia umožňuje.Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +421 902 494 332