Diagnostika stavu podvozku

Podvozkové díly se svou cenou a životností významnou měrou podílí na provozních nákladech stroje, který má, je-li používaný přes nadlimitní opotřebení, vysokou spotřebu paliva a hrozí u něj zvýšené riziko poruchy. Pro dokonalé využití investice do podvozku je důležité, aby životnost vzhledem k pořizovací ceně byla pokud možno co nejdelší, čímž dojde k poklesu nákladů na provoz.

Nabízíme odbornou kontrolu stavu a klasické i ultrazvukové měření míry opotřebení jednotlivých dílů pásových podvozků rýpadel, buldozerů a další stavební techniky. Případným včasným servisním zásahem můžete uspořit nemalé částky, kupříkladu tak lze předejít situaci, kdy by jedna vadná součástka zbytečně zkrátila životnost celku. V případě otočení pouzder řetězů docílíte dokonalého využití životnosti a rovnoměrného opotřebení všech podvozkových částí.

Při pravidelné kontrole, včasném otočení pouzder klasických mazaných řetězů, eventuálně i opravě a přetěsnění řetězu s rotačními pouzdry lze dosáhnout nejdelší garantované životnosti vašeho stroje bez nepředvídaných výpadků, nejlepší ekonomiky provozu díky maximálnímu využití investice do podvozku a vaše stavební technika dosáhne nejnižších nákladů na motohodinu.

Pravidla pro dosažení maximální životnosti podvozku:

  • minimalizujte vysokou rychlost v případech, kdy stroj není v záběru
  • používejte nejužší možné desky pásů
  • střídejte směr otáčení
  • správně nastavte napnutí řetězu dle provozních podmínek
  • denně vizuálně kontrolujte stav podvozkových dílů
  • pravidelně podvozek vyčistěte od nalepeného materiálu
Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +420 546 411 678