Ochrana proti opotřebení otěrem

Nabízíme řešení ochrany přídavného zařízení stavebních a těžebních strojů v pracovních podmínkách s extrémním namáháním nástroje otěrem. Tento zákrok, jenž má za cíl výrazně prodloužit životnost abrazí nejvíce namáhané činné části pracovních nástrojů jako jsou lžíce, lopata, radlice, koreček, vrták, rypr a mnoho dalších, provádíme zejména prostřednictvím mobilního servisu přímo v provozovně zákazníka.

Jedná se o tyto dva způsoby nebo jejich kombinaci:

  • navaření povlakovaných plechů, nebo dvousložkových bloků; toto řešení je vhodné pro rovné i mírně zakřivené povrchy, výsledná tvrdost pak dosahuje 700 HBN
  • navaření otěruvzdorných pinů tvrdosti 60 HRC nebo pinů s vložkou tvrdosti 80 HRC z karbidu wolframu. Toto řešení je vhodné pro místa s menším namáháním rázem a lze jej také využít i pro zakřivené povrchy. Ideální pro pískovny, korečky, zemní vrtáky, těžbu kaolinu a použití v podobných podmínkách, kdy těžený materiál vytvoří vrstvu mezi řadami pinů

Výhodou těchto řešení je výrazně rychlejší provedení oproti klasickému navařování otěruvzdornou elektrodou, minimální ovlivnění základního materiálu teplem a mnohonásobně delší životnost.Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +420 546 411 678