Služby

Kromě výroby, prodeje a distribuce dílů, nástrojů a přídavného zařízení k dosažení ideálního výkonu při práci v různých pracovních podmínkách využíváme svých zkušeností se stavební technikou i k poskytování oprav stávajícího vybavení. Mimo oprav se věnujeme také servisním zásahům s cílem plně využívat vybavení po celou dobu a maximalizovat jeho životnost. Opravárenské práce provádíme buďto ve vlastních prostorách, nebo vyšleme mobilní tým s potřebným vybavením za vámi, pokud to situace umožňuje.Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +420 546 411 678